Concept beleidsplan Bosheim is gereed.

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is het concept beleidsplan toegelicht.

Het bestuur heeft daarmee aangegeven wat haar visie is en hoe ze die denken te verwezelijken. Het is tot stand gekomen na veel overleg met de verschillende commissies en binnen het bestuur zelf. 

Het bestuur wil graag dit beleid uitdragen maar staat vanzelfsprekend open voor vragen en verbetermogelijkheden.

Door op de foto links te klikken, kan je het beleidsplan downloaden en lezen.

Vragen kun je mailen naar algemenezaken@bosheim.nl

Het beleidsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aankomende algemene ledenvergadering.
18-02-2014 | AlgInfBel | 364