Coördinator verhuur binnenbanen

Vacature: Coördinator verhuur binnenbanen

De verhuur van de binnenbanen wordt al vele jaren met toewijding verzorgd door Wim Oversteegen. Wim heeft echter aangegeven dat hij het stokje graag wil overdragen aan iemand anders. Daardoor is er een vacature ontstaan voor een Coördinator verhuur binnenbanen.

In deze rol draag je er zorg voor dat de binnenbanen worden verhuurd gedurende het winterseizoen dat loopt van september tot 1 april. Verhuur geschiedt op basis van huurcontracten en losse verhuur. De huurcontracten worden grotendeels al in het voorjaar afgesloten en administratief verwerkt. Huurders kunnen zowel leden van Bosheim zijn als van andere tennisverenigingen. Er is sprake van een grote groep vaste huurders, die ieder jaar hun contract verlengen, soms al gedurende vele jaren.

Het coördineren van de verhuur bestaat uit verschillende aandachtsgebieden:

  • administratie: het opstellen, verzenden en archiveren van de huurcontracten;
  • communicatie: huuders er per e-mail jaarlijks bijtijds op wijzen dat de huurcontracten voor het nieuwe seizoen afgesloten kunnen gaan worden;
  • financiën: toezien op tijdige betaling van de huur, het versturen van herinneringen en het voeren van een deugdelijke financiële administratie;
  • rapportage van de huurinkomsten aan Stichting Bosheim
  • promotie: het initiëren van acties of bedenken van ideeën teneinde de mogelijkheid tot huren van banen bij Bosheim onder de aandacht te brengen van het publiek, andere tennisverenigingen, etc.

De werkzaamheden spitsen zich toe op het voorjaar waarin het merendeel van de zaken wordt gedaan. Door het jaar heen vraagt het verder weinig tijd. De Coördinator maakt deel uit van het bestuur van Bosheim Exploïtatie BV. Er is iedere twee maanden een vergadering met de Stichting Bosheim waaraan je zult deelnemen en rapporteert over de status van de huurinkomsten.

Dit is een leuke, contactrijke job voor iemand die ervaring heeft met het verrichten van (financieel-) administratieve taken. Kennis van Excel is van belang.

Wil je een bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van jouw tennisclub en spreekt deze vrijwilligers functie je aan, dan zien we jouw aanmelding heel graag tegemoet! Stuur een mail naar verhuur@bosheim.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Wim Oversteegen: 06-13652801.

 

28-06-2018 | AlgInfVacCoBi | 622