Klik en schrijf je in!

Penningmeester

Het bestuur is per direct op zoek naar een nieuwe Penningmeester.

 

Als Penningmeester maak je, samen met de Voorzitter en de Secretaris, deel uit van het dagelijks bestuur van TC Bosheim. Tevens hebben wij binnen ons bestuur ook nog een bestuurslid Jeugdzaken (vacant) en een bestuurslid Seniorzaken. Allen werken nauw samen en ondersteunen elkaar waar nodig.


De belangrijkste taken van onze penningmeester zijn:

  • Maandelijkse bestuursvergadering bijwonen
  • Verwerken en controleren van binnenkomende en uitgaande facturen
  • Het innen van contributie
  • Begroting opstellen en Jaarstukken voorbereiden voor ALV
  • Facturatie naar de verschillende sponsoren 
  • Toezien budgetten toernooien en evenementen
  • Behandelen van vragen via email

 

De huidige penningmeester wil met alle plezier ondersteunen waar nodig!


De tijdsbesteding is gemiddeld een paar uur per week, dit zullen wij in een eventueel gesprek onderbouwen.


Mocht je interesse en/of  vragen hebben aangaande bovenstaande vacature laat dit dan weten via voorzitter@bosheim.nl

04-02-2018 | AlgInfVacPenn | 583