Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Bent u al eerder lid geweest van een tennisvereniging?
Als u momenteel al ergens anders lid bent, wat is dan uw bondsnummer?
Is er al iemand van uw gezin lid van TC Bosheim (naam+geb. datum)
Met ingang van welke datum wenst u lid te worden?
---------------------------------------------------------------------------------------
Onderstaande vragen zijn voor onze vereniging van belang voor ons beleid
en wij verzoeken u om deze vragen eveneens te beantwoorden.
Waarom wilt u lid worden van TC Bosheim/ hoe heeft u van ons gehoord?
Vindt u het leuk om vrijwilligerswerk voor TC Bosheim te verrichten?
Zo ja, heeft u voorkeur voor vrijwilligerswerk?
(Barvrijwilliger/commissie/bestuur/incidenteel werk)
Heeft u specifieke kennis, die voor TC Bosheim van belang kan zijn
en die u incidenteel wilt inzetten voor een activiteit van TC Bosheim?
Zo ja, welke kennis is dat?
Door het verzenden van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met
de automatische incasso voor contributie en lesgelden.
Verenigingsleden of nieuwe leden krijgen voorrang bij evt. wachtlijsten
(van zichzelf, partner of kind), indien zij vrijwilligerswerk doen.
Opmerking