Algemene Leden Vergadering TC Bosheim

Maandag 1 maart 2021 20.00 u, digitaal.

Het bestuur van TC Bosheim heeft ervoor gekozen, op basis van de spoedwet, de ALV volledig digitaal te houden (via Microsoft Teams) op maandag 1 maart vanaf 20:00 uur.   

Daarvoor moeten wel enkele belangrijke voorwaarden in acht worden genomen: 

  • De ALV is digitaal voor alle seniorleden volledig te volgen; geeft u zich zo spoedig mogelijk op (uiterlijk donderdag 25 februari voor 20:00 uur) door een email te sturen aan info@bosheim.nl met daarin uw naam en een werkend email adres. Op dit adres ontvangt u de handleiding, agenda, financiële stukken, en de link naar Teams om deel te nemen. 
  • Leden hebben tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de ALV de mogelijkheid vragen in te dienen naar aanleiding van de eerder gecommuniceerde onderwerpen voor de ALV. Dat kan via email (info@bosheim.nl). We zullen ons best doen de vragen te beantwoorden tijdens de ALV. Mocht u vragen hebben, dan zullen die voor vrijdag 26 februari om 20:00 uur bij ons binnen moeten zijn.   

 

Tevens zal tijdens de ALV aan de deelnemers gevraagd worden te stemmen over het volgende: 

  • De hoogte van de contributie (voorstel bestuur: gelijk aan 2020)  
  • Het budget voor 2021  
  • De benoeming van Mariska Beumer tot bestuurslid Seniorenzaken  
  • Decharge voor het bestuur over 2020

Als u zich aanmeldt, krijgt u gedetailleerd uitleg over wat de bedoeling is. 

We nodigen alle leden van harte uit zich aan te melden. 

Met hartelijke groet, 

Bestuur TC Bosheim

Nieuws Overzicht