Verhuur binnenbanen aan het Vituscollege

Het Vituscollege heeft ons gevraagd of zij tijdens de examenperiode onze hal zouden kunnen huren, i.v.m. Coronaregels en extra ruimte. In goed overleg met Bosheim exploitatie, het Vituscollege en de gemeente Gooise Meren hebben wij besloten dat te doen. 

Als goede buur helpen wij het Vituscollege graag. Hier zullen wij een vergoeding voor krijgen (betaald door de gemeente / het Rijk) die we goed kunnen gebruiken als tennisvereniging. Het betekent dat we voor 9 dagen geen gebruik kunnen maken van minimaal twee banen in de hal, mocht het regenen. Als het niet regent kan er uiteraard gewoon buiten worden getennist. De dagen waar het om gaat:

  • maandag 17 mei tot en met vrijdag 21 mei (5 dagen) tot 17.00 uur
  • dinsdag 25 mei tot en met vrijdag 28 mei (4 dagen) tot 17.00 uur.

Het tussenliggende (lange) weekend is het Pinksteren en zullen de banen vrij te gebruiken zijn (tafels en stoelen verschoven naar baan 4) .

Tijdens deze 9 dagen zal er een tapijt over de banen worden gelegd ter bescherming en zullen er examens worden afgenomen.

Nieuws Overzicht