Conclusies ALV 1 maart 2021

Op 1 maart hebben we onze jaarlijkse ALV gehad, waaraan 33 leden hebben deelgenomen. De vergadering was online, en gelukkig heeft de techniek ons geen moment in de steek gelaten. Er is door de leden over drie zaken gestemd tijdends de ALV, te weten:

1. het voorstel van het bestuur om de contributie voor 2021 gelijk telaten aan 2020 (voorstel unaniem aangenomen)

2. de benoeming van Mariska Beumer tot bestuurslid seniorenzaken (voorstel unaniem aangenomen)

3. décharge is verleend aan het bestuur over 2020 (stemming ook unaniem).

 

In 2020 bestond de kascommissie uit Kees Flink en Adri Hiddink, waarvoor dank, en voor 2021 hebben Sasja van Zijl en Kees Flink zich aangemeld en staat Adri Hiddink reserve. Allen opnieuw dank daarvoor.

Het jaar 2020 is financieel op een kleine plus uitgekomen, waar we erg blij mee zijn en wat veel moeite heeft gekost. Hierbij nogmaals dank aan alle leden die de ALV hebben bijgewoond voor alle vragen en opmerkingen en voor alle support aan TC Bosheim.

 

Nieuws Overzicht