Update parkverbouwing en aankondiging ALV

Zoals jullie weten hebben we op 28 december 2020 de benodigde vergunningen gekregen van de gemeente voor de verbouwing van het park. We hebben op de ALV van 1 maart de parkverbouwing ook opnieuw uitgebreid besproken. Omdat het proces zo lang heeft geduurd en ook de wereld om ons heen is veranderd, hebben we gemerkt dat veel leden behoefte hebben aan meer informatie en inspraak over de plannen. 

Op 3 juni hebben Hans Kerklingh, Ewald Hibma en Robin van de Velden het bestuur 83 handtekeningen aangeboden met het verzoek op korte termijn een ALV te organiseren en wordt padel als eventuele mogelijkheid genoemd. Wij geven graag gehoor aan het verzoek tot een ALV.

Op 14 juni heeft er een vergadering plaatsgehad tussen het Stichtingsbestuur, de Parkcommissie, de Raad van Toezicht en het verenigingsbestuur. Hier hebben we nogmaals alle mogelijkheden besproken. Op korte termijn zullen we een enquête versturen naar alle seniorleden middels een extra nieuwsbrief, met een toelichting op de keuzemogelijkheden die we hebben. Hier komt o.a. padel aan de orde en ook de ondergrond buiten. Wij vragen iedereen deze enquête in te vullen om een goed beeld te krijgen van wat de leden willen. Vervolgens willen we graag een ALV houden op maandag 5 juli waar we de uitslag van de enquête zullen bespreken. Het is belangrijk de vaart erin te houden en we gaan er van uit dat we allemaal graag zien dat we dit jaar eindelijk gaan beginnen met de verbouwing van het park.

Nieuws Overzicht