** URGENT ** URGENT ** URGENT *

In nieuwsbrief 7 hebben wij een oproep gedaan om je aan te sluiten bij het verenigingsbestuur. Hierop hebben wij helaas geen reacties ontvangen en dat stemt ons ongerust.

 

Als alternatief hebben wij leden, waarvan wij weten dat ze Bosheim een warm hart toedragen, benaderd. Ook dit liep op niets uit. 

We zijn er dus erg druk mee en het valt ons tegen dat er geen andere leden opstaan. Wie wil er nou geen bestuurslid zijn van onze mooie club?

Is het onzekerheid over de tijd dat het in beslag neemt?

Of dat de materie misschien te ingewikkeld is?

Maar waarom komen die leden daar dan niet naar informeren (info@bosheim.nl)?

Feit blijft dat onze voorzitter heeft aangegeven te stoppen per 1 oktober en naast de noodzaak zou het ook vriendelijk, betrokken en verantwoordelijk zijn als er een aantal mensen zouden opstaan.

Voor de club … omdat de situatie daarom vraagt, en urgent is!

DUS … heb je nog wat tijd over en hecht je belang aan het welzijn van ons Bosheim en wil je eens vrijblijvend praten? Meld je dan via info@bosheim.nl   Dan doen we op korte termijn een kop koffie.

Met hartelijke groet,

namens het bestuur

Kim van de Kuilen

 

Nieuws Overzicht