Bosheim Exploitatie B.V.

Bosheim Exploitatie B.V. huurt het complex van Bosheim Vastgoed B.V. en regelt de operationele activiteiten welke nodig zijn om tot een gezonde bedrijfseconomische exploitatie te komen.

Doel
Het exploiteren van een tennispark met oog voor het lange termijn beleidsplan van de vereniging
en al hetgeen daarmee verband houdt, in de ruimste zin van het woord. Streven is zakelijk handelen,
zonder aanzien des persoons (lees leden e.d.).


Activiteiten
Jaarlijks:

 • Begroting opstellen en jaarrekening laten opstellen inzake de exploitatie van Exploitatie B.V.
 • Goedkeuring op begroting en jaarrekening verkrijgen van Stichting Beheer Bosheim
 • Afsluiten huurcontracten binnen- en buitenbanen (binnen kader begroting)
 • Pachtcontract sluiten met pachter
 • Sluiten overeenkomst met personeel (groundsman) na goedkeuring Stichting Beheer Bosheim
 • Sponsorcontract met vereniging
 • Analyseren diverse contracten (inzake energie, verzekeringen enz).
  Wezenlijke contracten (bijv. brandverzekering/bedrijfsschadeverzekering) moeten door de Stichting Beheer Bosheim worden geaccordeerd.

Dagelijks:

 • Optimaliseren verhuur hal in de wintermaanden
 • Rekeningen versturen
 • Rekeningen betalen (streven naar eigen uitvoerend penningmeester)
 • Bijhouden en per kwartaal aan Stichting Beheer Bosheim rapporteren van financiële verlichtingen (streven naar eigen uitvoerend penningmeester)
 • Verkorte financiële verantwoording naar Stichting Beheer Bosheim (o.a. stand van zaken van verhuurcontracten).
 • Toezicht houden op de activiteiten van de pachter