Bosheim Vastgoed B.V.

Het doel van Bosheim Vastgoed B.V. is het optimaal onderhouden en beheren van het onroerend goed (tennispark en hal).

Activiteiten

Jaarlijks:

  • Begroting opstellen en jaarrekening laten opstellen inzake de exploitatie van Vastgoed B.V.
  • Goedkeuring op begroting en jaarrekening verkrijgen van Stichting Beheer Bosheim
  • Onderhoudsbegroting/plan (meerjaren) opstellen
  • Beoordeling lopende overeenkomsten (hypotheek / opstalverzekeringen)
  • Afsluiten huurcontracten binnen- en buitenbanen (Bosheim Exploitatie B.V. en alles binnen begroting).

Dagelijks:

  • Onderhoud van onroerend goed (opdrachten geven / onderhoud uitvoeren) binnen de kaders van de begroting en passend binnen de procuratie.
  • Rekeningen versturen
  • Rekeningen betalen (streven naar eigen uitvoerend penningmeester)
  • Bijhouden en per kwartaal aan Stichting Beheer Bosheim rapporteren van financiële verplichtingen (streven naar eigen uitvoerend penningmeester)
  • Verkorte financiële verantwoording naar directie + overzicht afgesloten/lopende opdrachten tot onderhoud