Lid bestuur Stichting Beheer Bosheim

Stichting Beheer Bosheim is statutair directeur van Bosheim Vastgoed B.V. en Bosheim Exploitatie B.V. De stichting stelt zich onder andere ten doel het contact tussen de B.V.’s en het verenigingsbestuur te onderhouden. Dit alles in verband met het belang van de leden van Tennisclub Bosheim en het grotere geheel genaamd Tennispark Bosheim.

We zoeken iemand die het huidige bestuur van de stichting zou willen versterken, naast Rene Emmen en Rob Peters.