Bericht van onze voorzitter

Beste clubgenoten,

Terwijl de meeste Bosheimers druk zijn met Sinterklaasgedichten en mijmeren over de tijd dat men nog in Zwarte Piet geloofde, zijn er elke dag weer stoere leden die de elementen trotseren om op sportieve wijze de vruchten te plukken van het nieuwe park; 3 all-weather banen met verlichting! Ook de gravelbanen die open zijn vinden nog gretig aftrek, mede door het milde weer van afgelopen maanden. De zonzijde van de Global Warming zullen we maar zeggen. Maar ook dankzij de inspanningen van Rob Hooiveld, onze Groundsman, Maarten van der Velden, chef Spic&Span en de vrijwilligers van de KlusGroep kan dit moois soepel doorgang vinden.

Ondertussen, in de immer prettig rommelige lauwwarme bestuurskamer annex bezemkast, is uw aspirant-bestuur al druk met het voorbereiden van de ALV van februari en het smeden van plannen voor de toekomst. Immers, het nieuwe park is letterlijk en figuurlijk een stevig fundament voor minimaal 25 jaar tennisplezier in een oogstrelende omgeving. Maar met het fundament alleen zijn we er niet. Hoe gaan we de komende jaren de zaak in beweging houden met de belangen van zowel recreatieve als competitieve daadkracht in balans. Hoe gaan we, na een periode waarin veel tennisclubs waaronder Bosheim leden zagen vertrekken, nieuwe leden enthousiasmeren voor Bosheim, zodat het aantal leden past bij de capaciteit van het park en de banen? Hoe houden we het zaakje financieel fit.

Cruciale factor hierin is zoals in de hele maatschappij, de jeugd. De Gooise jeugd is druk met van alles; zowel sportief als digitaal zijn er vele verleidingen. Hoe gaan we hen en hun ouders de weg naar Bosheim te laten ontdekken om zich vol overgave op de edele tennisport storten? 

Met de geur van vers gravel alleen gaat dat niet lukken. Daartoe is ‘beleid’ nodig. Een beetje saai woord misschien, maar onmisbaar om ideeen te laten evolueren naar contouren die uiteindelijk in gestolde vorm een ferm beleidsplan vormen waarmee Bosheim toekomstbestendig wordt en sportief kan bruisen. 

Beleidsplan? Hoor ik u denken. Hadden we niet vorig jaar op de ALV afgesproken dat er in februari 2023 een nieuw beleidsplan zou liggen. Ja, hoor ik van velen, dat hadden we inderdaad afgesproken. Echter, het afgelopen jaar hebben te weinig mensen in het bestuur en het corps van vrijwilligers te veel werk moeten verrichten. Het was erg druk met veel praktische zaken die ook doorgang moesten vinden. Daarbij kwam het aangekondigde vertrek van Konrad Zomer als voorzitter na 7 jaar en de overdracht van zijn taken. 

Kortom, uw aspirant- en zittende bestuursleden hebben er zin in, zijn druk met van alles en nog wat, maar vragen de leden iets meer tijd om een solide beleidsplan te componeren en het resultaat hiervan aan u te presenteren. Het is ook belangrijk het beleidsplan van de vereniging Bosheim te synchroniseren met dat van de andere leden van de Bosheimfamilie; de Stichting en de BV’s. Wij zijn er van overtuigd dat dit voor de zomer van 2023 gaat lukken en vragen alvast uw coulance in dezen.

Ondertussen zal het niemand zijn ontgaan dat onze mooie tennisclub volgend jaar april al weer 75 jaar bestaat. Minder dan een eeuw geleden nog heersten de voorvaderen van bestuurslid Kim van de Kuilen over het gebied waar nu onze tennisbanen liggen te schitteren. Dynastiek is het dus nu allemaal goed geborgd, maar we kunnen de historie niet links laten liggen en willen hier bij de viering van ons jubileum ook aandacht aan geven. Een heuse Lustrumcommissie lijkt op zijn plaats. 

Bij deze hier een oproep aan alle Bosheimers die zijn behept met historisch besef, ‘Bosheimse’ kennis van zaken hebben, of zin hebben deze te verwerven en/of bij te dragen aan de organisatie van het 15e Lustrum van Bosheim. Meld u bij Kim of een van de andere bestuursleden! 

Naast een Lustrumcommissie zijn er tal van andere commissies actief binnen Bosheim. Dit werd vorige week nog gevierd met een gezellig, muzikaal omlijst diner, met verve verzorgd door Danielle en Carlo. Wel moeten we vaststellen dat veel van de aanwezige actieve Bosheimers actief zijn binnen verschillende commissies. Dit heeft niet alleen te maken met hun niet te stelpen energie, maar zeker ook omdat er vacatures zijn. We waren gezellig bijeen met 35 man/vrouw maar spraken de wens uit om volgend maar met 75 mensen aan tafel te zitten! Kortom, kom uit uw vrijwilligersschulp!

Richting van het einde van deze boodschap nog een belangrijke oproep. Zoals u inmiddels weet, zijn we qua aantal bestuursleden maar ook wat betreft expertise binnen het team, aardig op stoom aan het komen. Maar een gewichtig onderdeel van het bestuursmechanisme hapert nog. De afgelopen jaren is het penningmeesterschap vervuld door een professionele administrateur die weliswaar deze taak vooral boekhoudkundig zorgvuldig heeft verricht, maar niet beleidsmatig en ook niet in praktische zin. Zowel Konrad als Caroline Maas hebben hier jarenlang veel gaten dichtgelopen, naast hun ‘reguliere’ bestuurstaken. Hiervoor mogen wij hen als leden zeer dankbaar zijn, maar het is een verre van ideale situatie. Lang verhaal kort; we zijn als bestuur van mening dat, zeker gezien de ambitie om tot een toekomstbestendig beleidsplan te komen, de onderliggende cijfers ook moeten kloppen’. Verder bedachten we dat er, met pak em beet 750 leden, toch minimaal 10% zou moeten zijn met kennis en vaardigheden om als bestuurslid/penningmeester met de club mee te denken. Lieve mensen, meld u aan, stel uw vragen, u bent van harte welkom. 

Met deze uitnodigende woorden sluit ik af, Churchill parafraserend: vele leden hebben de afgelopen jaren veel te danken gehad aan relatief weinig vrijwilligers. Meld u dus aan, laat we samen het komende jaar en de toekomst van Bosheim verder vormgeven!

Fijne Sinterklaas, Kerst, einde jaar en tot bij de ALV of gewoon op de club!

Namens, het bestuur,

Ronald Mann

Voorzitter Bosheim

Nieuws Overzicht