Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Bent u al eerder lid geweest van een tennisvereniging?
Als u momenteel al ergens anders lid bent, wat is dan uw bondsnummer?
Is er al iemand van uw gezin lid van TC Bosheim (naam+geb. datum)
Met ingang van welke datum wenst u lid te worden?
---------------------------------------------------------------------------------------
Onderstaande vragen zijn voor onze vereniging van belang voor ons beleid
en wij verzoeken u vriendelijk om deze vragen eveneens te beantwoorden.
Waarom wilt u lid worden van TC Bosheim / hoe heeft u van ons gehoord?
Bosheim draait op vrijwilligers. Het zou fijn zijn als u ook wilt helpen.
Wilt u aangeven waar we u voor kunnen benaderen?
Evenementen jeugd, evenenten senioren, bestuursfunctie,
hulp bij competitie, hulp bij toernooien, website.
Zo ja, heeft u voorkeur voor vrijwilligerswerk?
Heeft u specifieke kennis, die voor TC Bosheim van belang kan zijn
en die u incidenteel wilt inzetten voor een activiteit van TC Bosheim?
Zo ja, welke kennis is dat?
Door het verzenden van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met
de automatische incasso voor contributie en lesgelden.
Verenigingsleden of nieuwe leden krijgen voorrang bij evt. wachtlijsten
(van zichzelf, partner of kind), indien zij vrijwilligerswerk doen.
Opmerking