Senior Plus Event

Senior Plus Event

Er wordt nog bekeken of dit toernooi doorgaat in 2024. Later meer informatie.

Wil jij dit toernooi graag organiseren? Stuur dan een mail naar info@bosheim.nl