Parkcommissie

De parkcommissie richt zich op het onderhoud, het beheer, de controle en de zorg van het gehele park. De commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van TC Bosheim.

De commissie bestaat uit een lid van de Exploitatie B.V. en wordt ondersteund door vrijwilligers van de tennisvereniging.

Taken van de commissie:

Onderhoud
 • Controle brandpreventie/verantwoordelijk voor blusapparatuur.

 • De Groundsman assisteren bij het onderhoud van de banen.

 • Plaatsing en onderhoud (schoonmaken) van reclameborden en winddoeken in samenwerking met sponsorcommissie.

 • Bouwkundig onderhoud van het park, het clubhuis en de tennishal.
 • Het bijhouden en verzorgen van de groenvoorzieningen.
 
Ondersteuning
 • De commissie ondersteunt de groundsman daar waar nodig.
 
Communicatie

Intern

 • De commissie onderhoudt nauwe contacten met Bosheim Exploitatie B.V. en het bestuur van de tennisvereniging.

Extern

 • De commissie benadert daar waar nodig leveranciers en onderhoudsspecialisten voor producten, onderhoud en adviezen met betrekking tot:
  - lichtinstallaties van binnen- en buitenverlichting;
  - waterinstallaties t.b.v. besproeiing van de banen;
  - materiaal en gereedschap voor onderhoud van de banen;
  - gas, licht en water;
  - hekwerken rond het park en parkeerplaatsen;
  - onderhoud bomen en bestrating enz. enz.

 
 Overige taken
 • Zorgdragen voor optimale verdeling van de baancapa­citeit.
 • Advisering en voorstellen doen aan het bestuur.
 • Aanleveren van een schema betreffende speeltijden t.b.v. de training.Overleg met de Technische-, Jeugd- en Evenementencommissie betreffende de beschikbaarheid van de banen bij toernooien/competitie.
 Leden Parkcommissie
 
  Stans Bernardt
  Peter de Beer
  Tom Riksen
  Louis Jonker
  Floris Fokker
  Peter de Wit
  Adri Hidding